Chèche e Sove

Kontrèman a sa nou ta va ap atann, fokis sèvis sa pa sou toune misyonè pou evanjelize, men pito sou rechèch ak pote sekou a moun oubyen andwa kominal ki bezwen èd.

0