Pwen fò souliye

PEEB vle prezante ou sèvis rechèch an plis sa pou rann konprann ou te deja genyen sou pawòl Bondye vin pi solid. Trè souvan, nan mesaj y’ap preche, predikatè nou yo touche kèk pwen sansib san yo pa genyen ase tan pou yo detaye yo nèt. Sityasyon sa yo konn kite dout, oubyen fwistrasyon nan kè moun k’ap koute men ki pa fin konprann sans pwen an nèt. La, PEEB vle pote yon solisyon a pwoblèm sa lè nou pote kèk lòt enfòmasyon, referans, ak kontèks ke mesaj la te manke. Nou ke sa pwal ede ou konprann nèt.


0