Pwen fò souliye

PEEB vle prezante ou sèvis rechèch an plis sa pou rann konpreyansyon ou te deja genyen sou pawòl Bondye a vin pi solid.

Trè souvan, nan mesaj ki preche yo, predikatè nou yo touche kèk pwen sansib san yo pa genyen ase tan pou yo detaye yo nèt. Sityasyon sa yo konn kite dout, oubyen konfizyon nan tèt moun k’ap koute men ki pa fin konprann sans pwen an nèt. La, PEEB vle pote yon solisyon a problèm sa lè nou pote kèk lòt enfòmasyon konplemantè, referans, avèk kontèks ke predikasyon an te manke. Nou kwè ke sa pwal ede ou fin konprann nèt ale. Glwa pou Bondye! Amen!


0