Byenvini!

Byenvini nan sit entènèt PEEB a!

Nou trè kontan pou nou resevwa ou.

Nou swete ke vizit ou an pote fwi kèlkeswa sa ou te vin chèche a.

Konnen sa byen,

PEEB angaje prensipalman nan etid biblik ak evanjelizasyon.

Si ou t’a vin gen ti difikilte trouve sa ou vin chèche sou sit la,

oubyen si ou t’a jis genyen kèk sijèsyon oubyen konplent,

pa ezite KONTAKTE-NOU. Ou ka fè sa nan meni prensipal la tou.

Mèsi epi bon rechèch!

 

Loading

0