Ou gen bezwen tande sa!

Jounen jodi, “politikman kòrèk” vin tounen nouvo zam Satan ap itilize pou kontrole ou menm rive bloke propagasyon bòn nouvèl Bondye a. Nou wè anpil move bagay, anpil move konpòtman avèk anpil sijè ap tounen tabou. Tout moun vin pè pale de yo yon fason pou evite kritik avèk move non. Menm kèk kretyen “swadizan” tonbe nan pyèj sa e vin swa sispann denonse move konpòtman sa yo oubyen kòmanse sipòte yo yon fason pou fè lòm plezi. Anpil fwa nou (kretyen yo) konnen trè byen yon konpòtman pa bon, yon pawòl pa fè sans, yon desizyon kont volonte Bondye, poutan nou rete silans yon fason pou nou pa parèt opoze a opinyon piblik oubyen konpòtman ke anpil moun renmen. PEEB vle fè Bondye plèzi e non lòm. Se pou sa nou kreye sèksyon sila pou nou kapab denonse selon verite Bondye a ki se pawòl li (bib la), tout konpòtman ki pa fè sans, tout aksyon ki fè wont ke n’ap asiste jounen jodi yo.

Klike sou atik sa yo e dekouvri yon verite ke ou dwe konnen!

0