“Rezon ki fè mwen pa kretyen ankò”

Nou mete tit atik la nan gimè paske se yon bagay ke moun repete anpil. Chak moun k’ap repete fraz sa panse ke yo fè sans akòz yo pa konprann verite ki genyen nan bib la. E se rezon sa tou ki fè PEEB deside ekri atik sa pou korije deklarasyon sa. Atik sa pa pwal baze sou opinyon pèsonèl, sèlman sou tèks biblik. Nou èspere ke sa ap ede ou konprann kòman zafè kretyente a mache pi byen toujou.
Kèsyon enpòtan ke nou pwal reponn pou ou a se:

Èske yon moun kapab te kretyen yon lè, epi aprè li kapab pran desizyon pou li vin pa kretyen ankò?

Anpil moun pale de kretyente a menm jan yo pale de yon tit yo resevwa konsa-konsa. Yo pale de kretyente a menm jan yon moun te ka polisye jodi a epi demen, li chwazi pou li pa sa ankò. Oubyen, menm jan yon moun te ka Senatè jodi a, epi demen li vin pa renmen politik e kite pozisyon senatè li a. Kidonk, li pa senatè ankò. Men èske se konsa kretyente a ye tou?

>> REPONS AP VINI PI DEVAN<<<

Men pandan n’ap tann, nou kapab kòmanse fè kòmantè.

Loading

Previous Article
Next Article

2 Replies to ““Rezon ki fè mwen pa kretyen ankò””

  1. Lesly Charles

    Pou mwen menm yon kretyen dwe toujou rete kretyen. Lè w se yon kretyen sa vle di ou se yon moun kap swiv Kris ou yon moun ki kwè nan Jezikri kòm sovè pesonel li. Yon kretyen pa Ka pran desizyon pou li pa kretyen anko, paske yon kretyen se yon moun ki fè yon sèl kò ak Kris

    2

Leave a Reply