Month: January 2017

  • Vizyon

    Bay aksè ki fasil e gratis a fòmasyon evanjelik pou nenpòt moun ki vle, nenpòt kote nan lemond, nenpòt jou, nenpòt lè, san eksèpsyon e san distenksyon.