3

Loreya klas EVANJELIZASYON nan Kan-LABIB 2020 an: Fr. Caleb Saimphorin.

1