Misyon

Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a.

Montre yo pou yo obsève tout sa mwen te bay nou lòd fè.

Chonje sa byen; mwen la avèk nou chak jou, jouk sa kaba.

(Matye 28:19-20)

Loading

Previous Article
Next Article

Leave a Reply