Reponn Kèsyon sa pou ou Genyen 10 Pwen (24-25 Jiyè 2019)

Konbyen videyo PEEB gen sou YouTube e ki dat nou te pibliye premye videyo nou sou Youtube?

Kèsyon sa ap fèmen nan 2 jou. Nan dat: 25 Jiyè 2019 la a 11:59 P.M. Moun ki genyen an ap resevwa yon email ki enfòme li sou balans pwen li. Answit, li ka itili pwen li yo pou achte machandiz oubyen lajan kash. Machandiz ou lajan ap remèt nan Kan-LABIB k’ap vini an.

N’ap chwazi moun ki genyen an selon kritè sa yo:

  1. Repons kòrèk.
  2. Repons konplèt.
  3. Repons nou resevwa anvan an (1 ganyan).

!!! KÈSYON SA FÈMEN !!!

Previous Article
Next Article

Leave a Reply