Recent Posts

 • “Rezon ki fè mwen pa kretyen ankò”

  Nou mete tit atik la nan gimè paske se yon bagay ke moun repete anpil. Chak moun k’ap repete fraz sa panse ke yo fè sans akòz yo pa konprann...

 • Bondye, Lòm, ak Sali

  ÈKSPOZE: Kèsyon Jodi a se yon kèsyon ki trè popilé nan mitan kwayan yo. Li menm rive divize krayan yo an 2 group selon jan yo konprann volonte Bondye konsènan...

 • Bondye kreye yon mond mèvèye

  Mwen vle pataje mesaj sa ak nou jodia. Chan an pou Louis Armstrong e Eugenia & Robert kreye videyo a. Se jis yon rapèl pou tout moun konsènan mond sa ke nou jwenn...

 • Misyon

  Ale fè disip pou mwen nan tout nasyon, batize yo nan non Papa a, Pitit la, ak Sentespri a. Montre yo pou yo obsève tout sa mwen te bay nou...

 • Vizyon

  Bay aksè ki fasil e gratis a fòmasyon evanjelik pou nenpòt moun ki vle, nenpòt kote nan lemond, nenpòt jou, nenpòt lè, san eksèpsyon e san distenksyon.